Spór o gwiazdę

Kolidujące ze sobą znaki towarowe w postaci gwiazdy wpisanej w okrąg z nieznacznymi różnicami graficznymi (przedstawione poniżej) oraz podobieństwo towarów oznaczanych tymi znakami (m.in. odzież), mogą wprowadzać odbiorców w błąd. To sedno wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 8 października 2014 roku w sprawie T-342/12, którym Sąd oddalił skargę na odmowę zarejestrowania przez OHIM późniejszego znaku towarowego.

Znak wcześniejszy

2

Znak późniejszy

1

Źródło: InfoCuria – Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Artykuł mojego autorstwa dotyczący powyższego wyroku ukazał się dziś na stronie internetowej GAZETA PRAWNA PL. pod tytułem Kolidujące ze sobą znaki towarowe i podobieństwo produktów nimi oznaczonych może wprowadzać w błąd.

Zachęcam do lektury.

Reklamy